land ownership

  1. toprak mülkiyeti
mülk sahipliği
arazi mülkiyeti