land value

  1. arsa değeri
  2. arazi değeri
arazi değerindeki artışın kısmen kamuya aktarılması Noun, Public Finance
arazi değerlenme vergisi
bir arsanın cari değeri
bir arsanın artma değeri
arsanın değerini artırmak Verb
arazinin değerini biçmek Verb
arsa değeri