last but not least

  1. son ve önemli (bir husus ta), en nihayet önemle belirteyim/zikredeyim ki …