laugh at

  1. (a) alay etmek, alaya almak, gülünç düşürmek, (birine) gülmek.
    It is unkind to laugh at a person who
    is in trouble: Başı dertte olan bir kimseye gülmek ayıptır.
    There is nothing to laugh at: Gülünecek bir şey yok!
    I am afraid of being laughed at: Gülünç düşmekten (elâleme kepaze olmaktan) korkarım. (b) gülüp geçmek, önem vermemek, umursamamak, ciddiye almamak, hafifsemek, istihfaf etmek.
birisinin haline gülmek.
güçlükler karşısında gülmek Verb
gülüşmek Verb
bir şeyle alay etmek Verb
bir şeye gülmek Verb
gülmek Verb