law-enforcement authorities

  1. Noun, Law kanun uygulama birimleri, kolluk, kolluk kuvvetleri
  2. Noun, Public Administration güvenlik amirleri
  3. Noun, Public Administration kolluk kuvveti
  4. Noun, Public Administration kanun uygulayıcılar
icra makamları Noun