law-enforcement authorities

  1. Noun, Law kanun uygulama birimleri, kolluk, kolluk kuvvetleri
  2. Noun, Public Administration güvenlik amirleri
  3. Noun, Public Administration kolluk kuvveti
icra makamları Noun