law-enforcement authorities

  1. İsim, Hukuk kanun uygulama birimleri, kolluk, kolluk kuvvetleri
  2. İsim, Kamu Yönetimi güvenlik amirleri
  3. İsim, Kamu Yönetimi kolluk kuvveti
icra makamları İsim