lax

 1. Adjective savsak, ihmalci, kayıtsız, kaygısız, ciddiyetten uzak.
  lax behavior. lax in morals: hafifmeşrep.

  lax in attendance: devamsız.
 2. Adjective belirsiz, müphem, kesinlikten uzak.
  lax use of a word: bir sözcüğün yersiz kullanılması.
  The
  lax instructions left many of us confused. a lax interpretation of the law.
 3. Adjective gevşek, sıkı olmayan, sağlam/gergin olmayan.
  a lax cord.
 4. Adjective (bağırsak) hafif ishale tutulmuş.
 5. Adjective zayıf, seyrek (dokunmuş), göz göz, gözenekli, mesamatlı.
  lax texture.
 6. Adjective, Phonetics gevşek (sesli): dil ve çene kasları gerilmeden söylenen.
  e ve
  i gibi. (bkz: tense ).
 7. Adjective, Botany gevşek, dağınık, sıkışık olmayan (yaprak, çiçek).
  a lax flower cluster.
görevlerini ihmal etmek Verb
ihmalci davranmak Verb
laçka olmak Verb
gevşek davranmak Verb
gevşemek Verb
kayıtsız davranış
kesin olmayan fikirler Noun
gevşek ahlak
bir sözcüğün gelişigüzel kullanımı
masraf hesaplarında ihmalci davranmak Verb