lay open

  1. (a) açmak, izah/tavzih etmek, açıklamak, aydınlatmak, (b) kesip içini açmak.
bir suikasti açığa çıkarmak Verb
kendini saldırıya maruz bırakmak Verb
kendini iftiraya maruz bırakmak Verb
kendini eleştiriye açık tutmak Verb
eleştiriye maruz kalmak Verb
kendisini eleştiriye maruz bırakmak Verb
kendini halkın kınamasına maruz bırakmak Verb
kendini gülünç yapmak Verb