leaf mould

  1. Noun yaprak gübresi, funda toprağı.
  2. Noun yaprak küfü: bazı bitkilerin yapraklarına ârız olan hastalık.