leaf spot

  1. Noun yaprak lekesi: yapraklarda yuvarlak biçimde soluk renkli benekler oluşturan hastalık.