1. İsim yaprak lekesi: yapraklarda yuvarlak biçimde soluk renkli benekler oluşturan hastalık.