learned profession

  1. Noun bilimsel meslek: derin inceleme ve yüksek bilgi seviyesi gerektiren din, hukuk ve tıp mesleklerinden biri.