leave issue

  1. Verb evlat bırakmak
izin zni vermek Verb
bir konuyu sonuca bağlamadan bırakmak Verb
evlat bırakmamak Verb