leave out

  1. atlamak, hariç bırakmak, ihmal etmek.
    He left out an important matter in his report: Raporunda önemli bir hususu atladı.
bir imkânı nazar-ı itibara almamak Verb
bir sözleşmenin dışında bırakmak Verb
dikkate almamak, ihmal etmek, gözden kaçırmak.
hesaba katmamak Verb
ayrıntıları almamak Verb
ayrıntılara girmemek Verb
izinli çıkmak Verb
birine bir çıkış yolu bırakmak Verb
meydanda bırakmak Verb
birşeyi geçiştirmek Verb
birşeye hiç değinmemek Verb
birşeyi atlamak Verb
bir şeyi hesaba katmamak
bir şeyi gözden kaçırmak
bir şeyi hesaba katmamak, ihmal etmek.
(bir şeyi) hesaba katmamak, saymamak.
bir şeyi nazar-ı itibara almamak Verb
dışarı çıkma müsaadesi Noun