led

  1. Verb (bkz: lead )
    (geç.z.&s.f.).
  2. Noun ışıklı diyod
    (Light Emitting Diode): akım geçince ışık yayan elektronik düzen. Rakamlı saatlerde,
    hesap makinelerinde kullanılır.
    Many digital watches have an LED time display.
modaya çabuk kapılan
ihracat önderliğinde büyüme
ihracata yönelik büyüme
kaba beton yol
Olaylar hızla gelişti.