leg up

  1. Noun yardım, destek, takviye.
  2. Noun (bkz: head start ).
(a) birisinin ata binmesine yardım etmek, (b) birisine yardımda/müzaherette bulunmak, kalkınmasına yardım etmek, desteklemek.