legal claim

  1. kanuni hak
  2. kanuni talep
bir şeye kanuni hakkı olma
şikâyette bulunmaya kanuni hakkı olmak Verb