legal claim

bir şeye kanuni hakkı olma
şikâyette bulunmaya kanuni hakkı olmak Fiil