legal evidence

  1. kanunen geçerli deliller
  2. hukuken geçerli kanıtlar
  3. kanunen tayin ve tasrih olunan deliller
  4. hukuk en geçerli kanıtlar
  5. kanunen geçerli delil