leisurely journey

  1. dura kalka gitme
  2. uğraya uğraya yolculuk etme