lend help

  1. yardım etmek, yardım elini uzatmak.
    She lent a hand with the dishes: Bulaşıkları yıkamaya yardım etti.
birine çok yardımı dokunmak Verb