lentil

  1. Noun mercimek (bitkisi)
    (Lens culinaris).
  2. Noun mercimek (tanesi/tohumu).
    lentil soup: mercimek çorbası.
su mercimeği
(Lemna minor).
mercimek çorbası Noun, Food-Kitchen