let fall something

  1. Verb birşeyi bilerek ağzından kaçırmak
  2. Verb birşeyi laf arasında söylemek