let fall something

  1. Fiil birşeyi bilerek ağzından kaçırmak
  2. Fiil birşeyi laf arasında söylemek