let in oneself

  1. Verb biri buyur demeden içeri girmek
başına bela açmak Verb