let someone go

  1. Verb birini salıvermek
  2. Verb birinin gitmesine izin vermek
  3. Verb birini serbest bırakmak
  4. Verb birini işten çıkarmak