let someone go

  1. Fiil birini salıvermek
  2. Fiil birinin gitmesine izin vermek
  3. Fiil birini serbest bırakmak
  4. Fiil birini işten çıkarmak