let someone have something

  1. Verb birinin birşeye sahip olmasına izin vermek
  2. Verb birşeyi birine bırakmak
  3. Verb birinin birşeyi almasına izin vermek