let something down

  1. Verb birşeyi aşağı indirmek
  2. Verb birşeyi aşağı salmak
  3. Verb birşeyin etkisini azaltmak
  4. Verb birşeyi daha az etkili hale getirmek
  5. Verb, Telephone-Telegraph eteğini açmak
  6. Verb, Textile Industry paçasını açmak
  7. Verb, Textile Industry boyunu uzatmak
  8. Verb havasını indirmek
sarkıtmak Verb