letters rogatory

  1. Noun, International Law istinabe talepnamesi
(US) istinabe müzekkeresi (bir hâkimden diğer bir hâkime tanık ifadesi alınmasını talep eden yazı