life of a bond

  1. Noun bir belediye tahvilinin geçerlik süresi