life standard

  1. hayat standardı
standard (ın altında) hayat
standart yaşam
yaşam standardı Noun