light displacement

  1. boş halde tonalite
  2. boş maimahreç (geminin yüksüz , yakıtsız ağırlığı