like sin

  1. şiddetli, şiddetle, amansızca.
    It was raining like sin: Şiddetli yağmur yağıyordu.