like this

 1. şöyle, şu türlü, şu şekilde.
  It happened like this: (Olay) şu şekilde oldu.
  I'm sorry I didn't
  come, but it was like this: Özür dilerim, gelemedim, fakat şöyle oldu.
  like that: öyle, o türlü.
  People like that can't be trusted: Öyle kimselere itimat edilmez.
böyle bir zaman da
bu gibi durumlarda Adverb
(a) böyle idi, buna benzerdi, (b) şöyle oldu.
Böyle konuşmak sana yakışmıyor.