limited credit

  1. sınırlı kredi
sınırlı kredi mektubu