limited premium

  1. düşük primli
  2. sınırlanan prim ödemesi
sınırlı primli sigorta