limited train

  1. yerleri numaralı tren
  2. az vagonlu tren