liquid debt

  1. vadesi gelmiş alacaklar
  2. vadesi gelmiş alacak
muaccel borç