little leaf

  1. Noun yaprak-kıran: çinko noksanlığından ileri gelen ve çekirdekli meyve ağaçları yapraklarının kıvrılıp sararması
    şeklinde görülen bir hastalık.