live and breathe something

  1. Verb yaşamını birşeye adamak
  2. Verb yaşamını birşeyi yaparak geçirmek
  3. Verb birşeyle yatıp birşeyle kalkmak