live in a restricted circle

  1. Verb dar bir çevrede yaşamak