live near

  1. Verb tutumlu hayat sürmek
yakında oturmak Verb