live through

  1. (bir badireden/çetin bir işten) sağ salim çıkmak, ölmemek, sağ kalmak, eceli gelmemiş olmak.
    He lived
    through the Second World War.
başkasının hayatını yaşamak Verb
kendini başkası sanmak Verb
başkası olduğunu hayal etmek Verb
buhran geçirmek Verb
zulüm altında ve sürgünde yaşamak Verb
zor zamanlar geçirmek Verb
geceyi ölmeden geçirmek Verb
iki savaş geçirmiş olmak Verb