live through

  1. (bir badireden/çetin bir işten) sağ salim çıkmak, ölmemek, sağ kalmak, eceli gelmemiş olmak.
    He lived
    through the Second World War.
kendini başkası sanmak Fiil
başkasının hayatını yaşamak Fiil
başkası olduğunu hayal etmek Fiil
buhran geçirmek Fiil
zulüm altında ve sürgünde yaşamak Fiil
zor zamanlar geçirmek Fiil
geceyi ölmeden geçirmek Fiil
iki savaş geçirmiş olmak Fiil