living standard

  1. Noun geçim düzeyi, hayat standardı.
düşük yaşam standartı
düşük yaşam standardı
hayat standardını yükseltmek Verb
hayat standardında artış
yaşam standardı Noun
hayat seviyesi
hayat standardı