local court

  1. (Br) yerel mahkeme
  2. yetkisi belirli bir kaza bölgesi ile sınırlı mahkeme
  3. (US) federal niteliği olmayan eyalet mahkemesi
  4. yerel mahkeme
(Br) matrah tespit kurulu