local police

  1. yerel emniyet teşkilatı
  2. mahalli polis
semt karakolu