lock up

  1. (a) hapsetmek, hapse atmak, (b) (evin/otomobilin vb.) kapılarını sımsıkı kilitlemek, (c)
    basım
    bağlamak, (d) güvence/teminat altına almak, garanti etmek.
    We've got the championship locked up.
tutukevi, tevkifhane, hapishane (odası). Noun
kilitle(n)me, kapat(ıl)ma. Noun
basım bağlama. Noun
bir tutukluyu kilit altında tutmak Verb
menkul değerleri kapatmak Verb
mühürlemek Verb
sermaye yatırmak Verb
hapsetmek Verb
kârı dağıtmamak Verb
kilitli ama bekçisi olmayan mağaza
kilitli ama bekçisi olmayan dükkân
kilide anahtar uydurmak Verb