long arm

  1. polis
  2. aynasız
sınır aşan yargı yetkisi Noun, International Law
sözü geçmek Verb
etkisi olmak Verb
çok çabalamak Verb
gayret etmek Verb
sırf tesadüfî olarak.
otostop yapmak Verb